De kunst van het Bijbel lezen

De kunst van het Bijbel lezen

21 juli 2019 0 Door Marcel

Het lezen van de Bijbel is moeilijk. Het is niet zomaar een boek dat je even doorleest. Het is niet maar een roman, maar een informatieve tekst, maar een gedicht. De hele Bijbel is een bibliotheek van boeken, geschriften, liederen, gedichten, spreuken, gezegdes en brieven. Toch is het een geheel, alles loopt in elkaar over.

In perspectief lezen

Je moet weten waar de tekst over gaat. Je kunt niet alles klakkeloos overnemen, dan zal je de helft niet eens begrijpen.

Historische context

De Bijbel is niet recentelijk geschreven, het een paar millennia terug tot stand gekomen. Door de jaren heen hebben de Israëlieten geschriften geschreven en bewaard, hun levensverhaal als volk van de HEERE. Daar hebben de christenen later een paar evangeliën en brieven aan toegevoegd.

Joods perspectief

Dat we ons moeten inleven in de tijd van toen, is duidelijk, maar alleen de tijd is niet genoeg. De Bijbel is wel geschreven door de Joden van toen. We zullen dus niet alleen historisch moeten kijken naar de verhalen, maar ook de dingen van de Joodse cultuur meenemen in het verhaal. Weet wat de Joodse wet inhoudt, herken hun gewoontes, ken de tradities. Op deze manier krijgt een verhaal misschien wel een nieuwe betekenis die je nog nooit had ontdekt!

Door de tussenkopjes en versnummers heen lezen

De Bijbel heeft oorspronkelijk geen tussenkopjes, hoofdstuk- en versnummers. Die zijn er later aan toegevoegd om bepaalde dingen eenvoudig terug te vinden en te citeren.  

Ik kom vaak reacties tegen, op bijvoorbeeld social media, die één vers citeren en daarmee een antwoord willen geven. Dit is gevaarlijk, je kunt zo iets heel snel uit het verband trekken. Een verhaal is niet voor niets een verhaal, er speelt zich meer af dan maar een enkele zin.

In de hedendaagse Bijbel zijn er tussenkopjes geplaatst, deze moeten aangeven wanneer een nieuwe passage of een nieuw onderwerp begint. Toch kan het zo zijn dat deze stukken bij elkaar horen. De essentie van een verhaal kan tot een paar kopjes verder naar boven komen.

Grondtekst

De Bijbel is opgebouwd uit de Tenach en het Nieuwe Testament. De Tenach is de Hebreeuwse Bijbel en is ook geschreven in het Hebreeuws. Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. Doordat de oorspronkelijke teksten een andere taal bevatten, kunnen woorden soms een andere inhoud hebben dan dat we met het blote ook zien. Teksten kunnen fundamenteel veranderen als we de echte betekenis van de woorden begrijpen.

In het Hebreeuws zijn er bijvoorbeeld verschillende woorden die we allemaal vertalen met het woord “leeuw”. Nou lijkt dat allemaal niet zo interessant, maar wanneer we dit voor andere woorden zoals: hel en oordelen, zal het hele begrip verkeerde uitleg kunnen krijgen.