De tien geboden

De tien geboden

1 juli 2019 0 Door Marcel

De tien geboden (Hebreeuws: עשרת הדברים asèrèt hadewariem, “tien woorden” of “tien uitspraken”) of dekaloog (Grieks: tien woorden) worden vaak aangewezen als de leefregels voor de Joden en Christenen. Deze regels zijn door God aan Mozes gegeven.

Feiten die ik meeneem in het uitleggen van de tien geboden:

 1. De wetten gegeven aan Mozes door de Heere.
 2. Geschreven op stenen tafelen
 3. Ze worden verwezen als de “tien geboden”

Exodus 20:1-17, Exodus 34, Deuteronomium 5:7-21.

De wet gegeven aan Mozes

In Exodus 19 klimt Mozes enkele keren de berg Horeb op om met God te praten. Het volk belooft te doen wat de Heere zegt, ze moeten hun kleren wassen en mogen niet de berg op. Als ze de berg aanraken, zullen ze sterven. God komt als een vuur op de berg, Mozes wordt geroepen. Wanneer hij de berg opklimt, moet hij het volk waarschuwen en vervolgens weer de berg afdalen.

God vertelt het volk dan deze woorden. (die we kennen als de tien geboden) Exodus 20:1-7

 1. Ik ben de Heere, uw god… U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
 2. U zult geen beeld maken van wat in de hemel, op de aarde of in het water onder de aarde is.
 3. U zult mijn naam niet voor valse zaken (ijdel, Hebreeuws: shav’ – ijdel, niet alleen als nutteloos, maar ook bedrieglijk)
 4. Gedenk de sabbat, zes dagen mag er gewerkt worden, maar de rustdag moet gehouden worden
 5. Eer je vader en je moeder
 6. U zult niet doodslaan
 7. U zult niet vreemdgaan
 8. U zult niet stelen
 9. U zult geen vals getuigenis afleggen
 10. U zult niet begeren dat wat van uw naaste is

Soms wisselt de indeling van de geboden nog wel eens. Het gaat er in ieder geval om dat dit de geboden van de zogeheten “tien geboden” moeten voorstellen.

Hierna ging Mozes weer de berg op om met God de rest van de regels te bespreken.

De stenen tafelen

Er werd dus niets verteld over de stenen tafelen van het verbond die zo bekend zijn! Deze tafelen worden als eerste genoemd in Exodus 24:12, en later pas in Exodus 31:18, maar er wordt verder niet precies beschreven wat er op stond. Wel staat er geschreven dat de beide tafelen aan beide kanten beschreven waren, door God zelf gegraveerd.

Mozes is veertig dagen en nachten op de berg geweest met Jozua, daalt af van de berg en Jozua merkt op dat er lawaai is in het kamp. Het blijkt gezang te zijn voor het gouden kalf dat ze hebben gemaakt. Mozes wordt boos en smijt deze stenen tafelen op de grond.

In Exodus 34 belooft God nieuwe tafelen te beschrijven met wat er op de eerste stond. Mozes klimt de berg op en God sluit het verbond.

De (echte) tien geboden?

Hierna wordt opnieuw een aantal geboden genoemd:

 1. Buig niet neer voor een andere god, ik ben een na-ijverige God (lijkt op de eerste wet)
 2. U zult geen gegoten goden maken (geen beeld maken, okee)
 3. Neem het feest van de ongezuurde broden in acht (wacht, wat?)
 4. Alle eerstgeboren vee, rund of schaap, behoort de Heere toe
 5. De zevende dag moet u rusten, ook in de oogst en ploegtijd (wel weer de sabbat-wet)
 6. Houd het Wekenfeest
 7. Drie keer per jaar moeten de mannen voor het aangezicht van God komen
 8. Geen zuur(desem) gebruiken bij het offeren tot de Heere
 9. Het eerste van de eerste vruchten (opbrengst?) van je land moet u in het huis van de Heere brengen
 10. U mag een bokje niet koken in de melk van zijn moeder
  1. Wel tegelijk eten? (Genesis 18:8)

De tien geboden worden dan opgeschreven (Exodus 34:28)

Vele van deze geboden werden ook genoemd in hoofdstukken hiervoor, zo ook in Exodus 23. Wat zijn nou deze specifieke tien woorden van God? Zijn dat de woorden van dit lijstje uit Exodus 34? Later in Deuteronomium 5 houdt Mozes een toespraak en noemt hij de geboden op die opgenoemd zijn in Exodus 20, waarna hij vertelt dat deze op de stenen tafelen staan. (Deuteronomium 5:22) Is er sprake van contradictie?

Of moeten we de Bijbel niet woord op woord nemen en heeft God een samenvatting van al die hoofdstukken op die stenen tafelen gezet? Zou Hij ze dan onderverdeeld hebben in tien thema’s? Heeft God een soort excel-schema gemaakt voor Mozes?

Ik ga hier later verder op in.