Discipel

Discipel

20 april 2019 0 Door Marcel

Een discipel is een person die bij iemand iets leert als een pupil. Een discipel heeft dus een meester.

Matteüs 10:24-25 – “De discipel staat niet boven de meester en de dienaar niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester, en dat de dienaar wordt zoals zijn heer.”

Meesters en zijn discipelen

Er komen meerdere meesters voor in de Bijbel:

Jezus

 • 12 uitgekozen discipelen als apostolen
  • Simon, die Petrus genoemd werd
  • Andreas
  • Jakobus, de zoon van Zebedeüs
  • Johannes, de zoon van Zebedeüs
  • Filippus
  • Bartholomeüs
  • Thomas, die Didymus genoemd werd
  • Mattheüs
  • Jakobus de zoon van Alfeüs
  • Lebbeüs, die Thaddeüs genoemd werd
  • Simon Kananites
  • Judas Iskariot
 • 70 andere discipelen
 • Jozef van Arimathea
 • Ananias
 • Saulus, die ook Paulus genoemd werd
 • Tabitha
 • Timotheüs
 • Mnason
 • Matthias
 • Jozef Barsabas, die Justus genoemd werd
 • De geliefde discipel
 • Een andere discipel, bekend bij de hoge priester (Johannes 18:15)
 • De naamloze exorcist (Lukas 9:49)
 • Kleopas en een andere discipel die naar Emmaüs gingen
 • Nicodemus
 • Maria, die Magdalena genoemd werd
 • Maria, de moeder van Jakobus en Joses
 • Maria van Klopas
 • Salome, de moeder van de zonen van Zebedeüs
 • Johanna, de vrouw van Chusas
 • Susanna
 • Salome
 • Een aantal vrouwen, dat bij hen was
 • JIJ KAN DAT OOK ZIJN!

Er zijn mensen die niet letterlijk beschreven staan met de titel discipel, maar hiervoor wel kwalificeren. Velen hebben Jezus voor een lange tijd gevolgd en wilden onderwezen worden. Ik heb deze wel allemaal genoemd in deze lijst.

We zijn vaak bekend met de 12 discipelen van Jezus, maar er zijn er blijkbaar dus velen. In Lukas 10 stuurt Jezus er 70 op pad! In Handelingen 1:15 zijn er 120 bij elkaar. Hierna begint de tijd van het evangeliseren en groeien de aantallen fenomenaal. We staan nu op het punt dat er vele discipelen zijn, zoals weleer zijn er mensen die ervoor kiezen niet meer te volgen, toch zijn er velen die kiezen om zich te bekeren!

Johannes (de doper)

Johannes had ook discipelen (Matteüs 9:14, 11:2)