Gaten in mijn Bijbel!?

Gaten in mijn Bijbel!?

18 juni 2019 0 Door Marcel

De Bijbel, die het onfeilbare woord van God moet voorstellen, het perfecte, foutloze boek. Er zouden met de juiste uitleg geen contradicties in voorkomen. Het boek zou, ondanks alle diverse geschriften, toch één geheel zijn.

Daar zat ik, in de zondagse kerkdienst naast mijn vriendin. Uit de Bijbel werd een stuk voorgelezen, mijn vriendin las mee met de voorganger. Opeens word ik aangetikt. “Hey, kijk eens. Waarom staat dit vers er niet in?” Ik werd achterdochtig, ik wist namelijk dat het een keer voor kon komen dat er verschillen zijn in de Bijbelvertalingen en dat er zelf eens een vers weggelaten kan zijn.

Bijbelverzen die waarschijnlijk niet in de Bijbel thuishoren

Nieuwere vertalingen van de Bijbel laten soms verzen weg, verzen die niet terug te vinden zijn in de oudere manuscripten van de Bijbel. Dit wijst op een eigen toevoeging aan de tekst. Wellicht hebben de (over)schrijvers hiervoor gekozen, omdat ze in een ander evangelie voor dezelfde anekdote een extra aanvulling hebben. Ook kan het zijn dat ze het verhaal wat meer in een context probeerden te plaatsen of een verhaal wilden romantiseren. Hoe dan ook, de Bijbel die jij en ik voor ons hebben liggen is dus niet 100 procent correct.

Gelukkig zijn we gezegend mensen die oude manuscripten vinden, mensen die ze vertalen en mensen die ze vergelijken met onze hedendaagse Bijbel. Hierdoor zullen we dichter bij de waarheid komen. Deze waarheid zal ons dichter bij de Almachtige brengen.

Ik zal een aantal verzen uit de Bijbel naar voren halen die waarschijnlijk onterecht in de Bijbel zijn opgenomen.

Matteüs 17:21

Dit vers lijkt heel veel op Markus 9:29, maar het komt niet in de oudste manuscripten voor. Toch komt het vers wel in iets jongere manuscripten voor.

Matteüs 18:11

Dit vers komt niet voor in veel van de oudste manuscripten. Wel in de wat latere manuscripten, maar waarschijnlijk is deze tekst van Lukas 19:10 gekopieerd.

Matteüs 20:16 (b)

Het stukje tekst komt niet in sommige manuscripten voor. De zelfde woorden komen voor in Matteüs 22:14.

Matteüs 23:14

Dit vers lijkt heel veel op Markus 12:40 en Lukas 20:47. Dit vers komt bijna niet voor in de manuscripten en staat zelf bij sommige voor vers 13. Het is waarschijnlijk toegevoegd door de vergelijking met de paralellen in Markus en Lukas.

Markus 6:11 (b)

Dit vers is een hele lange zin, toch heeft het niet eens een eigen versnummer gekregen. Dit komt waarschijnlijk omdat het niet voorkomt de meerderheid van de manuscripten. Waarschijnlijk is het een kopie van Matteüs 10:15.

Markus 7:16

Dit vers is bijna identiek aan Markus 4:9 en Markus 4:23. Het komt in de meeste van de oudste manuscripten niet voor. Toch wel in een maar een paar van de oudste. De overschrijvers denken zich er goed aan gedaan te hebben het vers weg te halen.

Markus 9:44, 9:46

Beide verzen zijn een kopie van Markus 9:48. Het komt in de meeste oude manuscripten niet voor. De overschrijver kan het gedaan hebben om het mooier te laten klinken.

Markus 11:26

Het vers lijkt veel op Matteüs 6:15, maarkomt in de meeste manuscripten gewoon niet voor.

Markus 15:28

Dit vers is vergelijkbaar met Lukas 22:37. Het komt niet voor in de oudste manuscripten.

Lukas 4:8 (b)

Het stukje “ga weg van mij Satan” komt niet voor in veel van de oude manuscripten. Deze tekst is waarschijnlijk een kopie van Matteüs 4:10. Ook komen deze woorden voor in Matteüs 16:23 en Markus 8:33, maar in een anders geschetste situatie.

Lukas 17:36

Het is mogelijk dat dit vers een kopie is van Matteüs 24:40. Er is veel onduidelijkheid over dit vers. Het is maar in een paar manuscripten meegenomen.

Lukas 23:17

Dit vers lijkt veel op Matteüs 27:15 en Markus 15:6, toch is er een kans dat dit vers later is toegevoegd. Het komt in een aantal manuscripten niet voor. Soms komt het vers ook na vers 18 te staan, wat kan aanduiden dat het inderdaad een toevoeging is.

Johannes 5:3-4

Het laatste deel van vers 3 en heel vers 4 worden weggelaten. Deze verzen komen bijna niet in de oudste manuscripten voor.

Handelingen 8:37

Dit vers komt in veel van de oude manuscripten niet voor.

Handelingen 9:5-6

5b-6a komt niet eens voor in de manuscripten, het is door Erasmus toegevoegd. Deze woorden zijn mogelijk gehaald uit Handelingen 26:14, 22:10.

Handelingen 13:42

De woorden “joden”, “uit de synagoge” en “heidenen” komen niet voor in de manuscripten. Het is hierdoor onduidelijk wie “zij” zijn. Dat zal de reden zijn geweest om deze woorden toe te voegen.

Handelingen 15:34

Het vers komt in de oudste manuscripten niet voor.

Handelingen 24:6-8

Vers 6b-8a is een gedeelte dat weg wordt gehaald in de Revised Version, omdat deze woorden in veel van de manuscripten niet voorkomen. Toch is het niet zeker of deze verzen correct zin of niet.

Handelingen 28:29

Dit vers komt in de oudste manuscripten niet voor.

Romeinen 16:24

Het vers is een herhaling van Romeinen 16:20. Maar in vele van de oude manuscripten komt dit vers niet voor.

1 Johannes 5:7-8

7b-8a. Een deel van het vers dat de Drie-Eenheid zou moeten beargumenteren, toch is dit vers niet te vinden in de oude manuscripten. De Early Church Fathers hebben deze tekst niet eens gebruikt bij het uitleggen van de Drie-Eenheid.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_New_Testament_verses_not_included_in_modern_English_translations