Gevallen engelen zijn geil!?

Gevallen engelen zijn geil!?

21 juli 2019 0 Door Marcel

Een groepje engelen zitten op een wolk aan de hemel en kijken omlaag. Zegt de ene engel tegen de andere engel: “Hoe zal het zijn met het gene dat God heeft gemaakt, de aarde, waar nu die mensen op leven?” Zegt de andere engel: “Ik weet het niet hoor, ik heb gelezen op Gracebook dat ze uit Eden zijn gestuurd. Het lijkt me niet dat het goed gaat.” Plotseling valt hun oog op de dochters van de mensen. “Wat zijn ze mooi! Zullen we ze voor onszelf nemen?” Ondanks dat ze weten dat het niet de bedoeling is, gaan ze van hun wolk af en nemen wat ze nemen kunnen. Na enige tijd bevallen de vrouwen van hun kinderen en krijgen kinderen die reuzen worden! God is vervolgens niet blij met de slechtheid van de mens. “Ik zal de mens die ik gemaakt heb maar van de aarde uitroeien.”

Je hebt vast wel eens het verhaal gehoord of gelezen van de zonen van God die met de dochters van de mensen sliepen, omdat ze mooi waren. Hieruit werden onder andere reuzen geboren. Dit verhaal staat aan het begin van Genesis 6. Als je er zo snel overheen leest, dan begrijp ik dat je denkt dat het hier over engelen en reuzen gaat, meestal is het ook zo vertaald. In het boek Job worden ook “zonen van God” genoemd die zich bij God verzamelen, omdat Satan op bezoek komt.

De mens is gemaakt om zich voort te planten, mannelijk en vrouwelijk. (Matteüs 19:4-6) Twee zullen tot één vlees zijn. Een engel die uit de geest is, kan geen vlees verwekken. Ik had nooit gedacht dat engelen testikels konden groeien, die vervolgens ook nog eens werkten op de mens. Als het wel mogelijk was, zouden engelen, die Satan hebben zien vallen, dezelfde fout begaan, omdat ze zogezegd geil zijn? Zouden ze alleen daarvoor naar de aarde gaan, hun hemelse plek achter laten? Ik hoor je al denken: maar het zijn dan “gevallen” engelen. Als deze engelen dus niet meer van en voor God zijn, dan zouden ze niet “zonen van God” zijn.

Wij, gelovigen, mogen onszelf ook kinderen, zonen en dochters van God noemen. Dat kan alleen als we geheiligd zijn en zo leven, rein. (Filippenzen 2:15, 2 Korinthe 6:17-18, Romeinen 8:12-19) Profeten en religieuze leiders worden ook “mannen van God” genoemd. Na deze stukken gelezen te hebben, kunnen we opmaken dat gevallen engelen mogelijk niet de titel “zonen van God” kunnen dragen.

Reuzen

Meters lange mensen, groter dan gemiddeld. Dan moet ik direct denken aan David en Goliath, alleen is er een verschil in het Hebreews wanneer we dit vergelijken met ons verhaal uit Genesis.

Eerst de woorden waar we het over hebben: “Nephilim” (Strong’s H5307) in Genesis, en “rephaim” (Strong’s H7497) bijna alle overige teksten.

Goliath wordt zelf niet bij het woord “reus” genoemd, pas in 2 Samuel wordt “rephaim” soms vertaald als reus, maar meestal wordt er uit gegaan van Refaïeten, (zonen van) Rafa, etc. Zeker staat er vaak bij dat er grote mensen bij waren, soms met meer vingers, maar dat maakt de betekenis van het woord nog niet tot “reus”, zowel, dan zijn de Nephilim geen reuzen.

Dat maakt het wel makkelijker om te zeggen dat “nephilim” ook zijn eigen betekenis heeft dat los kan staan van reus. Strong’s Concorance geeft aan dat het woord betekent: gevallene, ook pestkop en tiran.
Als er in Numeri 32-33 een gerucht wordt gemaakt, staat er geschreven: “…bestaat uit mannen van grote lengte. Wij hebben er ook Nephilim gezien, nakomelingen van Enak, van de Nephilim.” Er staat “ook Nephilim”, dus dat geeft aan dat er een verschil is tussen mannen van grote lengte en Nephilim. Maar is dit een lengteverschil, een detail of totaal iets anders? Het is dus niet helemaal duidelijk dat het daadwerkelijk reuzen zijn.

Waar gaat dit stuk dan wel over?

Laten we even de feiten op een rijtje zetten:

  • Zonen van God zijn geen engelen, maar mensen
  • Zonen van God zijn zij die waar de Geest in leeft
  • Nephilim zijn tirannen
  • “namen zich vrouwen” (Genesis 6:2)
    • Deze uitspraak wordt vaak gebruikt als het trouwen
      • Engelen trouwen niet (Matteüs 22:30)

Dit verhaal komt (zonder de geslachtregisters mee te rekenen) na de geboorte van de zoon van Seth, “toen begon men de Naam van de HEERE aan te roepen.” (Genesis 4:25) Na een aantal generaties, zijn er natuurlijk meerdere mensen geboren en het geslacht van Kaïn loopt ook nog steeds rond. Als de tekst in Genesis 6 laat zien dat God ontevreden is over de mens, zonder aan te geven dat hij ontevreden is over enige engelen, moeten we deze context meenemen in het hele stuk.

Matteüs 24:38 – “Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging.”

Langzamerhand draaide het leven alleen nog maar om de menselijke dingen, je leest niet meer over offers, het aanbidden van God, etc. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de “zonen van God” en de “dochters van de mensen”. De “zonen van God” zijn hier waarschijnlijk het geslacht van Seth, die kijken naar de dochters van Kaïn. Door de Bijbel heen wordt weergegeven dat het het beste is geen ongelijk span te vormen met ongelovigen, in het Nieuwe Testament (2 Korinthe 6:14), maar ook was dit een regel voor Israël. (Deuteronomium 7:2, Exodus 34:15)

In dit verhaal wordt er weergegeven dat, door het ongelijk span te vormen, er langzamerhand kwaad op aarde komt. God geeft aan dat zijn Geest niet lang bij hun zal blijven. Er komen wat geslachten bij, het worden tirannen, mannen van naam. “De HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was.” Doordat het aanbidden van God weggevallen is, is de slechtheid toegenomen. Andere dingen zijn belangrijker dan God.

De tegenstelling wordt bevestigd in vers 8-9 “MAAR Noach vond genade … Noach wandelde met God”

Kort samengevat

Nadat het geslacht van Adam en Eva zich verspreidt heeft op aarde, vindt de lijn van Seth (de kant die God aanbidt) de mooie dochters van Kaïn (die niet met God leven). Ze nemen deze vrouwen tot echtgenoot. Hun leven draait langzamerhand niet meer om God. God merkt dit en geeft ze niet lang meer. Als vrucht van hun menselijke levenswijze komt er alleen maar meer slechtheid. God ruimt de mensheid op.

God merkt op dat alleen Noach en zijn familie zich hier niet mee bezig houden, want Noach wandelt nog wel met Hem.

Extra

Wanneer Jezus spreekt in Matteüs 24, gaat het over waakzaamheid. Waakzaamheid dat de Dag des Heeren aan zal breken en je als gelovige je niet moet bezighouden met de onbelangrijke dagelijkse dingen, zoals voor de zondvloed, maar je je in de eerste plaats met God bezig moet houden. Dit verhaal van de “zonen van God” heeft dus betrekking op ons als de gelovigen, de “zonen van God”. “Het zal zijn als in de dagen van Noach.”