Jezus

Jezus

2 juli 2019 0 Door Marcel

Wie is Jezus?

Jezus is bekend als een van de meest invloedrijke personen uit de geschiedenis. Onze jaartelling, onze feestdagen en nog veel meer is gebaseerd op Jezus’ leven. Alleen niet iedereen is er over eens wie hij was en wat hij deed. Voor de Joden in die tijd was hij een rabbi EN godslasteraar, voor de Moslims is hij een profeet, maar de hele groep die zich christen noemt, gelooft dat hij de Messias is uit de profetieën van de Joodse Tenach.

Jezus’ leven wordt beschreven in de 4 evangeliën: Mattheüs, Marcus, Lukas en Johannes. Hij wordt geboren als kind bij de maagd Maria, leeft als timmerman en gaat rond zijn 30e rond als genezer, profeet en sterft aan een houten kruis om uit de dood op te staan en naar de hemel te gaan.

Is Jezus de Messias?

De Messias is een figuur van redding, ookal komt de hele term maar enkele keren voor in de Bijbel.

Is Jezus de messias?

Jezus leeft

Hij is opgestaan.

Werk ik nog verder uit.

Is Jezus God?

Werk ik nog verder uit.

Is Jezus JHWH?

Werk ik nog verder uit.