Jozef van Arimathea

Jozef van Arimathea

18 mei 2019 0 Door Marcel

Tijdens de kruisiging van Jezus kwam een discipel van Jezus bij Pilatus. De naam van deze discipel is Jozef, hij kwam uit Arimathea. Jozef was een rijk man, een raadsheer. Jozef was een goed en rechtvaardig man die uitzag naar het Koninkrijk van God. Toch was Jozef wel bang voor de reacties van de Joden en de Farizeën, dus hij beleed zijn geloof niet. (Johannes 12:42, 19:38)

Jozef kwam binnen bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Pilatus had niet verwacht dat Jezus al gestorven was, hij riep de hoofdman bij zich en vroeg hem ernaar. Pilatus geeft het lichaam mee aan Jozef. Nicodemus ging mee met Jozef en nam een mengsel van aloë en mirre mee. Jozef heeft het lichaam ingewikkeld in zuiver fijn linnen, met de specerijen, en legde het lichaam in een nieuw, in de rots uitgehouwen, graf. Dit graf bevond zich in een hof, dicht bij de plek waar Hij gekruisigd was. Dit graf werd gekozen, omdat de Sabbat spoedig aanbrak, zodat het snel kon gebeuren. Jozef rolde een grote steen voor de ingang van het graf en ging weg. Maria Magdalena en Maria, de moeder van Joses, zagen waar Hij gelegd werd.

De overpriesters en de Farizeeën kwamen bij Pilatus en vroegen om wachters te zetten bij dit graf, zodat het lichaam van Jezus niet gestolen zou worden. Zo zouden de discipelen niet Jezus’ lichaam weg kunnen halen, om het gerucht te verspreiden dat hij is opgestaan. Pilatus stemt toe en beveelt hun het graf op hun best te bewaken. De steen hebben ze verzegeld.

Matteüs 27, Markus 15, Lukas 23 en Johannes 19.