Maria Magdalena

Maria Magdalena

21 juni 2019 0 Door Marcel

Over Maria wordt niet veel verteld in de Bijbel. Maria, die Magdalena genoemd werd (Lukas 8:2) is een vrouw die met Jezus en zijn discipelen reisde en hun diende met haar bezittingen. Bij Maria waren zeven demonen uitgegaan, door genezing van Jezus. Haar bijnaam Magdalena betekent waarschijnlijk dat ze uit Magdala kwam.

De naam Maria was een veel gebruikte Joodse naam. De naam is de Griekse versie van Mirjam. Maria betekent: bitter, rebels.

Maria was bij de kruiziging en keken hoe Jozef van Arimathea Jezus begroef. (Matteüs 27:56, 27:61, Markus 15:47) Maria ging met een andere Maria en Salome specerijen kopen, om het lichaam van Jezus te zalven. (Markus 16:1) Maria ging naar het graf van Jezus. Een engel van de Heere kwam uit de hemel, rolde de steen weg en ging daarop zitten. Hij vertelt aan Maria dat Jezus is opgestaan. Maria komt later Jezus tegen en vertelt na de ontmoeting het verhaal aan de discipelen.

Matteüs 27:56, 27:61, 28:1. Markus 15:40, 15:47, 16:1. Lukas 24:10. Johannes 19:25, 20:1, 20:18