Messias

Messias

2 juli 2019 0 Door Marcel

Het woord messias is in het Hebreeuws: mâshîyach, vertaald als gezalfde. Het woord gezalfde komt in Jesaja maar 1 keer voor, in Daniël maar 2 keer voor, in Habakuk maar 1 keer voor en in Klaagliederen maar 1 keer voor. Verder in de psalmen wel 10 keer en in de geschiedenis de overige 24, gericht op de priesters.

Toch worden tientallen teksten gebruikt voor het aanwijzen van de zogeheten “Messias” zonder het woord te gebruiken. Hierdoor zijn er verschillende theorieën voor het uitleggen van de Messias. Hierdoor gelooft het grootste deel van de Joden niet in Jezus als de Messias, want ze hebben hun eigen theorie over hun Messias, die natuurlijk voorkomt in hun heilige teksten. Oppervlakkig gezien lijkt het alsof de christenen de Tenach hebben gepakt, hun eigen draai eraan hebben gegeven en zo het christendom hebben bedacht. Ik wil graag uitzoeken wat het concept van de Messias inhoudt en wat uiteindelijk mijn conclusie hieruit is.

Is Jezus de Messias?

Dit artikel ga ik verder uitwerken!