Mirjam

Mirjam

19 juni 2019 0 Door Marcel

Mirjam is de zus van Aäron en Mozes. (1 Kronieken 6:3) Ze is een Leviet, dit betekent dat ze uit de stam van Levi komt. Ze wordt het eerste bij naam genoemd in Exodus 15:20 en krijgt de titel profeet. Mirjam speelt de tamboerijn. Toch komt ze in de Bijbel al eerder aan bod.

Mozes wordt in Exodus 2 in een mandje gelegd tussen het riet in de Nijl. Mirjam kijkt op een afstand of het allemaal wel goed gaat. Wanneer de dochter van de farao Mozes vindt, stelt Mirjam haar moeder voor – dus de echte moeder van Mozes – als voedster. Ze kregen er nog loon voor ook! De dochter van de farao geeft Mozes zijn naam.

In Numeri 12 spreken Mirjam en Aäron tegen Mozes over de heidense vrouw die hij trouwde. God sprak tot hen, ze moesten met zijn drieën naar de tent van ontmoeting. God daalde neer in een wolkkolom, werd boos tegen Mirjam en Aäron. Hierna maakte de Heere Mirjam melaats. Mozes vroeg om genezing. Ze moest 7 dagen buiten het kamp verblijven. (Leviticus 13:46)

Mirjam steft en wordt begraven in Numeri 20:1, wanneer het volk de woestijn Zin binnen kwam.