Profeet

Profeet

19 juni 2019 0 Door Marcel

Bij profeet denken we vaak aan de toekomst vertellen, iemand die praat voor God. Wat is een profeet eigenlijk precies?

In het Hebreeuws is profeet “nabi”, dit kan betekenen: spreker, verkondiger, en dan in de zin van: vertolker van het woord van God. “Een man Gods”, “knecht Gods” of “ziener” worden ook gebruikt om een profeet aan te duiden. Een profeet brengt woord uit over politieke en spirituele kwesties, als een adviseur of ter waarschuwing. Een profeet is niet te verwarren met de waarzeggers van de andere volken. Een profeet vertelt niet alleen dingen over de toekomst, maar ook het heden en het verleden.

Profeten ontvangen openbaringen van God en moeten deze uitspreken, om zo de boodschap van God te delen. (Deuteronomium 18:18) Zelfs een profeet kan fouten maken, hij is immers mens. (Deuteronomium 18:22) Er waren geen opleidingsscholen voor profeten, ze wisten zeker dat de Heere tot hun sprak. Vandaar de uitdrukking: zo zegt de Heere, en: zo luidt het woord des Heren. Wat ze spraken ging meestal tegen de gedachtegang van de mensen in. Soms moesten de profeten handelen naar een beeld die tot uiting kwam in hun leven, denk aan het huwelijk van Hosea.

In het nieuwe testament wordt er ook wel gesproken over de gave van profetie die we kunnen hebben oor de Heilige Geest. Enkele mensen worden beschreven als profeten die deze gave bezaten.

Profeten in de Bijbel

 • Mozes
 • Elia
 • Elisa
 • Mirjam
 • Debora
 • Chulda
 • De vrouw van Sallum
 • Noadja
 • Hanna
 • Jesaja
 • Jeremia
 • Ezechiël
 • Daniël
 • Hosea
 • Joël
 • Amos
 • Obadja
 • Jona
 • Micha
 • Nahum
 • Habakuk
 • Zefanja
 • Haggaï
 • Zacharia
 • Maleachi
 • Jezus
 • Ben jij een profeet?