Tofet

Tofet

18 juli 2019 0 Door Marcel

Jeremia 7:30-34 spreekt van afschuwelijke offerdiensten die de Judeeërs hebben uitgevoerd. Ze hebben een plek/opstelling gebouwd genaamd Tofet, deze bevond zich in het dal Ben-Hinnom. Tofet werd gebruikt als een grote brandoven, niet voor eten of iets dergelijks, kinderen speelden hier een rol. Het is niet men 100% zekerheid te zeggen dat dit kindoffers waren of slechts brandoffers waar kinderen aan meededen. Deze heidenpraktijken (2 Kronieken 28:3) zijn in ieder geval een verschrikking voor God. Niet alleen om het feit dat ze een afgod dienen, maar ook omdat God nooit heeft gevraagd om kinderen door het vuur te laten gaan.

Koning Josia laat geld te tellen van de tempel, Hilkia vindt daarmee het wetboek van Mozes. In dit wetboek staan regels als het verbieden van afgoderij, waarna Josia beslist de boel op te schonen. Alle afgoden laat hij verwijderen, ook Tofet in Ben-Hinnom in 2 Koningen 23. Toch heeft dit niet een blijvend resultaat gehad, want Jeremia moet opvolger koning Jojakim nog steeds waarschuwen.

De Tofet komt voor in Jesaja 30:33, hier als gereedschap voor God om de Assyriërs te verdelgen.