Zegen en zegenen

Zegen en zegenen

26 april 2019 0 Door Marcel

Zegenen is in het Grieks “eulogeô”, wat letterlijk “goede woorden” betekent. Goede woorden uitspreken naar iemand is zegenen.

Mensen zegenen mensen

Zegenen is groeten, maar niet zomaar een “hallo”. Wanneer we zegenen spreken we goede woorden uit over iemand. Als voorbeeld het “goedemorgen”. Door dit te zeggen, zeg je eigenlijk: “ik wens je een goede morgen (door Hem gegeven)”. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat dit echt gemeend is.

Het gaat hier niet alleen over het toewensen, maar ook het proclameren dat het gebeurt. Woorden hebben kracht.

Filippenzen 4:19 – “Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.”

Mensen zegenen God

Deuteronomium 8:10 – “Als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, loof dan de HEERE, uw God, voor het goede land dat Hij u gegeven heeft.”

Je kunt ook goede woorden uitspreken naar God! Dit is als het ware loven en prijzen! Je bewijst Hem de eer die Hem toekomt.

God zegent mensen

Deuteronomium 4:40 – “En u moet Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u heden gebied, alle dagen in acht nemen, opdat het u en uw kinderen na u goed gaat en opdat u uw dagen verlengt in het land dat de HEERE, uw God, u geeft, alle dagen.”

God komt zijn woord na. Wanneer hij iemand zegent, zorgt Hij er ook daad werkelijk voor. God waakt over Zijn woord. (Jeremia 1:12)

Woorden hebben kracht

Laat ik eerst beginnen met een aantal voorbeelden.

Izak spreekt een zegen uit over Jakob en Ezau, deze dingen gebeuren ook werkelijk.
Jakob zegent zijn zonen. Iedere nageslacht heeft zijn eigen zegen (of vloek).

(Dit ga ik nog verder uitwerken)

Daden hebben meer kracht

Als je de daad bij het woord voegt, zullen de zegeningen zeker uitkomen. Uit liefde voor God handel jij naar je naaste. Omdat God jou deze liefde geeft, ben jij dus een ander tot zegen.